Svar till: Antal kameror!

Start Forum Forum för fartkameror och teknik Antal kameror! Svar till: Antal kameror!

#1306
henca
Moderator

    Med reservation för att någon kamera kan ha monterats ned sen den 10/12 så ser man i data från NVDB att det den 10/12 sattes upp en ny kamera och att det därefter fanns 1762 aktiva kameror.

    Även om vår databas är ganska komplett när det gäller antal och positioner har den dock även fler brister än kvarvarande borttagna kameror. Även när någon väg byter hastighet är vi helt beroende av manuella inrapporteringar för att korrigera positionernas tillhörande hastighet.

    m v h Henrik