Svar till: 11 nya kameror, väg 17, 23, 110, 164, 166, 172 och 813

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 11 nya kameror, väg 17, 23, 110, 164, 166, 172 och 813 Svar till: 11 nya kameror, väg 17, 23, 110, 164, 166, 172 och 813

#1334
henca
Moderator

    Tack igen Ludde för din uppmärksamhet! Jag väljer att ta bort manuellt inmätta K23N35 då K23N41 även innehåller kommentaren från NVDB. Ändock vill jag igen tacka Benke för den manuella inmätningen av K23N35 då den funnits med sen slutet av november i vår databas och kanske även är spridd till flera som laddat ned filer från oss innan K23N41 kom med i databasen.

    m v h Henrik