Svar till: 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160 Svar till: 12 nya kameror, väg 26, 153 och 160

#1459
henca
Moderator

58.121117
11.715455
K160W17
70
Varekils Västra bhpl

58.107269
11.701328
K160N18
70
Varekilsnäs bhpl

56.845881
13.015227
K26E64
80
Spenshult norrgående

56.846430
13.016411
K26W65
80
Spenshult södergående

57.132570
12.731325
K153W05
60
Ängaberg

57.103556
12.789803
K153W06
80
Skällstorp västergående