Svar till: 14 nya kameror, väg 50, 69 och E16

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 14 nya kameror, väg 50, 69 och E16 Svar till: 14 nya kameror, väg 50, 69 och E16

#1610
henca
Moderator

60.497285
14.158862
KE16W17
80
Bäckdalen västgående

60.474081
14.084955
KE16W18
80
Rågsveden västgående

60.479541
14.061750
KE16E19
80
Rågsveden östgående

60.447902
14.517263
KE16N20
60
Sveden västgående

60.460573
14.740620
KE16W21
80
Björbo västgående

60.527003
14.442990
KE16E22
60
Snöåbyn östgående

60.523844
14.447672
KE16N23
60
Snöåbyn västgående

60.454163
14.496192
KE16S24
40
Nås östgående

m v h Henrik