Svar till: 6 till

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror 6 till Svar till: 6 till

#1821
henca
Moderator

Tack! De är nu inlagda som:

59.450980
18.213150
K274E16
60
Kulla 1

60.551040
15.087730
KE16W27
80
Lindan västgående

60.550020
15.082350
KE16E28
80
Lindan östgående

60.511390
14.967980
KE16S29
60
Mockfjärd västgående

60.530980
15.025980
KE16W30
80
Rista västgående

60.530280
15.024130
KE16E31
80
Rista östgående

m v h Henrik