Svar till: spaningstips väg 84

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror spaningstips väg 84 Svar till: spaningstips väg 84

#406
henca
Moderator

Idag funkade NVDB bättre, det gick att se både kamerapositioner och hastigheter. Gällande hastighet verkar vara 90 km/h vid samtliga kamerapositioner. Därmed fick jag fram följande data tillsammans med http://latlong.mellifica.se/ :

61.788257
16.604331
K84E01
90
Fredriksfors östgående

61.778359
16.650777
K84W02
90
Fredriksfors västgående

61.750797
16.831585
K84E03
90
Näsviken östgående

61.748355
16.838978
K84W04
90
Näsviken västgående

61.723903
16.981404
K84W05
90
Sörforsa västgående

Samtliga dessa kamerapositioner är nu inlagda i vår databas.

m v h Henrik