Svar till: Ändrad hastighet

Start Forum POI Points of Intresst POI Fartkameror Ändrad hastighet Svar till: Ändrad hastighet

#552
henca
Moderator

Tack! Nu är dessa 4 kameror korrigerade.

Just när vi i vår databas har för hög hastighet tycker jag har allra högst prioritet att korrigera. Det vore ju förargligt om vi skulle lura någon att köra för fort, dessutom mitt för en fartkamera!

Om vi skulle prioritera de rapporter vi vill ha in skulle jag nog prioritera på detta vis:

1) Befintliga fartkameror där vi felaktigt påstår att hastigheten är för hög
2) Borttagna fartkameror där vi felaktigt påstår att hastigheten är för hög
3) Saknade fartkameror
4) Befintliga eller borttagna fartkameror där vi felaktigt påstår att hastigheten är för låg.
5) Borttagna fartkameror som vi har kvar med korrekt hastighet

Men denna prioritering är inte särskilt viktig för mig, hittils har vi haft kapacitet att ta emot alla rapporter som kommer in. Vi vill ha alla tips vi kan få data som saknas eller är felaktiga i vår databas!

m v h Henrik