Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#556
henca
Moderator

    Nuvarande namnkonvention i vår databas är ett arv från tidigare eldsjälar som underhöll liknande web-sidor. Jag vet inte om de liksom vi använde sig av någon SQL-databas i botten eller om de kanske bara underhöll ett antal filformat och samarbetade om data till sina filer.

    Det som vi skulle tappa om vi övergav nuvarande namnkonvention är namnet på vägen där fartkameran sitter samt den grova färdriktningen. Dock tycker jag personligen att det skulle vara värt att offra den informationen i fall det kunde leda till en automatisk uppdatering med data från NVDB. Idag kommer inte alla våra kamerapositioner från NVDB, många av våra positioner är också manuellt inmätta.

    Om vi kunde komma till ett system där vi automatiskt uppdaterar vår databas med alla kamerapositioner från NVDB skulle det bespara oss väldigt mycket arbete. Vi skulle nog också få mindre fel i vår databas. Därmed inte sagt att data från NVDB är felfria, vi skulle inte kunna korrigera felaktiga data i vår egen databas utan i stället hänvisa felanmälningar vidare till NVDB.

    Största hindret som jag sett till att automatiskt uppdatera kamerapositioner från NVDB är att det verkar svårt att automatiskt få ut vilken hastighet som hör till varje kamera från NVDB. Lyckas någon lösa det problemet offrar jag gladeligen vår namnkonvention med vägnamn och färdriktning och övergår till NVDBs IDnr.

    m v h Henrik