Svar till: IGO 8

Start Forum Diverse forumfrågor IGO 8 Svar till: IGO 8

#611
henca
Moderator

  Hur menar du med ”forumets fil kommer i fortsättningen vara en utdatafil från databasen.”? Vilken databas? NVDB? Om vi kan få till den automatiska data-hämtningen från NVDB vore det perfekt.

  Annars, redan idag, är de filer som går att ladda hem från forumet något som genereras i realtid från en SQL-databas.

  Det vi i nuläget saknar är hastigheten och vägnumret

  Ja, just möjligheten att automatiskt läsa ut varje kamerapositions hastighet från NVDB är den stora bristen. Annars skulle jag vara villig att offra såväl vägnamn som annan information i vår namnkonvention om det bara fanns ett sätt att automatiskt få ut positioner med tillhörande hastighet från NVDB.

  och därför behöver vi forumets fil och dess data.

  Vilka är ”vi” här? Är ”vi” de som söker data till sina igo8-enheter eller är ”vi” de som söker data till fartkameraforums databas? Då jag tidigare befarade att vi söker lösningar på två helt olika problem skrev du: ”Jag vill att så fort något ändras eller läggs till så ska man med en enkel körning få forumets fil uppdaterad.” men nu tycker jag återigen att det verkar som om problemet du försöker lösa är hur du enklast skall kunna hämta de data som du behöver från forumets databas.

  Som jag ser det har vi ett gemensamt problem att lösa: Hur få ut hastighet till varje kameraposition ur NVDB. När det problemet väl är löst kan vi använda data från NVDB både till att skapa forumets databas och till att skapa filer för andra format. Med en sådan lösning på plats finns det inte heller något behov av att kunna knyta punkter i vår databas tillbaka till punkter i NVDB, d v s vi behöver inte ha med NVDBs ID-nr i vår databas. Det enda som absolut behövs är position och hastighet. Kan vi dessutom få riktning och vägnamn är det bara en bonus.

  m v h Henrik