Svar till: Garmin DriveAssist 50LMT-D

Start Forum Garmin Garmin DriveAssist 50LMT-D Svar till: Garmin DriveAssist 50LMT-D

#757
henca
Moderator

  Efter att ha använt min GPS-navigator drygt en månad har jag nu upptäckt lite mera…

  Jag trodde att skälet till att jag inte kunde köra Garmin Express under qemu var att Garmin Express inte tillät att GPS-enheten var ansluten via en USB-hub, flera sidor på nätet har antytt att det kan strula om den ansluts via USB-hub. Min egen slutsats är dock att den inte verkar stödja att bli inkopplad via USB 1.1, Garmin Express verkar kräva att min DriveAssist kopplas in via USB 2. By default emulerar qemu USB 1.1, men med lite extra flaggor har jag nu fått Garmin Express att fungera under qemu:

  qemu-system-x86_64 -m 4096 -enable-kvm -smb / -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,bus=ehci.0,vendorid=0x091e,productid=0x28de diskimage_qemu_win7_garmin_express.img

  Jag har också upptäckt att min nya GPS-navigator går att styra med rösten. För att initiera röst-styrning säger man ”röstkommando” därefter ser man en meny med olika val som man kan säga, t ex ”kör hem”.

  Tyvärr går det inte att via röstkommando navigera till punkter som lagts in under kategorin egna intressepunkter, men det går åtminstone med röstkommando navigera till punkter som lagts in under favoriter. Om man tidigare pekat-och-klickat till en egen intressepunkt går det också navigera till den med röstkommando via menyn ”senast sökta”.

  Även i peka-och-klicka-menyerna är det ganska omständigt att ta sig till kategorin egna intressepunkter, de har hamnat långt ner i menyn.

  En annan nackdel jämfört med min äldre GPS-navigator är att man verkar inte kunna lägga in någon egen bild till startup-skärmen. Kanske går det åtminstone lägga in egna fordons-ikoner om man knåpar och knepar, men möjligheten att ladda hem fordonsikoner verkar avara avstängt i Garmin Express.

  m v h Henrik